Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

17 Products

Ashida: Araimaru and Jogetsuni

Kuniyoshi

Ashida: Araimaru and Jogetsuni

JPR-87290

$780.00
Ship
Pick up in Store
Orio Mosuke Yasuharu

Kuniyoshi

Orio Mosuke Yasuharu

JPR-111856

$2,100.00
Ship
Pick up in Store
Sada Mutsu-no-kami Arimasa

Kuniyoshi

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

JPR-111854

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Shioren Sajimanokami Masataka

Kuniyoshi

Shioren Sajimanokami Masataka

JPR-111828

$1,600.00
Ship
Pick up in Store
Inaue Daikuro Masatada

Kuniyoshi

Inaue Daikuro Masatada

JPR-111824

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

Kuniyoshi

Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

JP1-17177

$3,800.00
Ship
Pick up in Store
Warabi: Inuyama Dosetsu

Kuniyoshi

Warabi: Inuyama Dosetsu

JPR-84862

$3,800.00
Ship
Pick up in Store
Kumagaya: Kojiro Naoie Armored and Mounted

Kuniyoshi

Kumagaya: Kojiro Naoie Armored and Mounted

JPR1-67384

$3,900.00
Ship
Pick up in Store
Itabashi: Inuzuka Shino

Kuniyoshi

Itabashi: Inuzuka Shino

JP1-64120

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Kido Takuzaemon Nagachika

Kuniyoshi

Kido Takuzaemon Nagachika

JPR-111826

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Hayashi Tanshiro Taketoshi

Kuniyoshi

Hayashi Tanshiro Taketoshi

JPR-87643

$2,200.00
Ship
Pick up in Store
Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

Kuniyoshi

Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

JP2091

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Sada Mutsu-no-kami Arimasa

Kuniyoshi

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

JPR5035

SOLD

Oiwake: Oiwa and Takuetsu

Kuniyoshi

Oiwake: Oiwa and Takuetsu

JPR-87288

SOLD

Otsu: Koman

Kuniyoshi

Otsu: Koman

JPR-84971

SOLD

Musa: Miyamoto Musashi

Kuniyoshi

Musa: Miyamoto Musashi

JPR-87607

SOLD

Aigo Gozaemon Hisamitsu

Kuniyoshi

Aigo Gozaemon Hisamitsu

JP1515

SOLD