Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

14 Products

Poem by Jito Tenno

Hokusai

Poem by Jito Tenno

JPR-207916

$9,000.00
Ship
Pick up in Store
Nyuunryu Kosonsho

Kuniyoshi

Nyuunryu Kosonsho

JPR-86798

$4,200.00
Ship
Pick up in Store
The Tattooed Priest Kaosho Rochishin

Kuniyoshi

The Tattooed Priest Kaosho Rochishin

JPR-109898

$4,200.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Fujiwara no Yoshitaka

Hokusai

Poem by Fujiwara no Yoshitaka

JP1-71921

Price on request
Ship
Pick up in Store
The Priest Henjo

Hokusai

The Priest Henjo

JP1-23322

Price on request
Ship
Pick up in Store
Poem by Emperor Jito

Hokusai

Poem by Emperor Jito

JPR-103867

$7,800.00
Ship
Pick up in Store
Kyumonryu Shishin Struggles with Chokanko Chintatsu

Kuniyoshi

Kyumonryu Shishin Struggles with Chokanko Chintatsu

JPR1-21674

SOLD

Kaosho Rochishin

Kuniyoshi

Kaosho Rochishin

JP6350

SOLD

Kaosho Rochishin (Lu Zhishen)

Kuniyoshi

Kaosho Rochishin (Lu Zhishen)

JPR-86795

SOLD

Rori Hakucho Chojun

Kuniyoshi

Rori Hakucho Chojun

JPR1-17184

SOLD

Tanmei Jiro Gen Shogo (Ruan Xiaowu)

Kuniyoshi

Tanmei Jiro Gen Shogo (Ruan Xiaowu)

JPR-84929

SOLD

Fujiwara no Toshiyuki Ason

Hokusai

Fujiwara no Toshiyuki Ason

JPR1-63776

SOLD

Konkoryu Rishun (LI Jun)

Kuniyoshi

Konkoryu Rishun (LI Jun)

JPR-84945

SOLD

Rori Hakucho Chojun (Zhang Shun)

Kuniyoshi

Rori Hakucho Chojun (Zhang Shun)

JPR-84918

SOLD