24 Products

Filtered By: Tattoo
Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

Yoshitoshi

Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

JP-207870

$9,800.00
Ship
Pick up in Store
Kumonryu Shishin

Kuniyoshi

Kumonryu Shishin

JPR-111864

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Itabashi: Inuzuka Shino

Kuniyoshi

Itabashi: Inuzuka Shino

JP1-64120

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Kaosho Rochishin

Kuniyoshi

Kaosho Rochishin

JP6352

SOLD

The Wrestler Konjin Chogoro Throwing a Green Demon

Yoshitoshi

The Wrestler Konjin Chogoro Throwing a Green Demon

JP-104239

SOLD

Tattooed Lovers on a Cold Night

Kunisada

Tattooed Lovers on a Cold Night

JP6455

SOLD

Tanmei Jiro Gen Shogo (Ruan Xiaowu)

Kuniyoshi

Tanmei Jiro Gen Shogo (Ruan Xiaowu)

JPR-84929

SOLD

Ichikawa Danjuro as Kyumonryu Shishin

Kunichika

Ichikawa Danjuro as Kyumonryu Shishin

JP6367

SOLD

Bando Kamezo as Hinotama-kozo Oni Keisuke

Toyokuni III

Bando Kamezo as Hinotama-kozo Oni Keisuke

JP6370

SOLD

Kyumonryu Shishin

Yoshitoshi

Kyumonryu Shishin

JP6375

SOLD

Feeling Pain: A Prostitute in the Kansei Era

Yoshitoshi

Feeling Pain: A Prostitute in the Kansei Era

JPR-109486

$6,500.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Ichikawa Uzaemon as Benten-kozo Kikunosuke

Toyokuni III

Kabuki Actor Ichikawa Uzaemon as Benten-kozo Kikunosuke

JP-94584

$400.00
Ship
Pick up in Store
Ichimura Uzaemon as Kiyotaki no Sashichi

Toyokuni III

Ichimura Uzaemon as Kiyotaki no Sashichi

JP6365

$980.00
Ship
Pick up in Store
The Imitation Kisen: Kabuki Actor Ichikawa Kodanji IV as Oniazami Kiyoshichi

Toyokuni III

The Imitation Kisen: Kabuki Actor Ichikawa Kodanji IV as Oniazami Kiyoshichi

JP-94598

$680.00
Ship
Pick up in Store
Shirataki no Sakichi

Toyokuni III

Shirataki no Sakichi

JPR-92177

SOLD

Kabuki Actor Bando Hikosaburo as Kenkaya Gorokichi

Toyokuni III

Kabuki Actor Bando Hikosaburo as Kenkaya Gorokichi

JPR-92068

SOLD

Kabuki Actor Nakamura Shikan IV as Otokodate Yami no Yoichiro

Toyokuni III

Kabuki Actor Nakamura Shikan IV as Otokodate Yami no Yoichiro

JP-94588

SOLD

Kabuki Actor Ichikawa Beisho as Otokodate Ude no Kisaburo

Toyokuni III

Kabuki Actor Ichikawa Beisho as Otokodate Ude no Kisaburo

JP-94586

SOLD

Kabuki Actor Kawarazaki Gonjuro as Danshichi Kurobei

Toyokuni III

Kabuki Actor Kawarazaki Gonjuro as Danshichi Kurobei

JPR-92056

SOLD

Konkoryu Rishun (LI Jun)

Kuniyoshi

Konkoryu Rishun (LI Jun)

JPR-84945

SOLD

Rori Hakucho Chojun (Zhang Shun)

Kuniyoshi

Rori Hakucho Chojun (Zhang Shun)

JPR-84918

SOLD

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

Kunichika

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

JP6359

SOLD

Nakamura Utaemon as Danshichi Kurobei and Giheiji

Kuniyoshi

Nakamura Utaemon as Danshichi Kurobei and Giheiji

JPR5816

SOLD

Asahina Tobei

Kunisada II

Asahina Tobei

JP6363

SOLD