Shin Hanga | Pre-WWII Japanese Prints

85 Products

Hokuryo

Yoshida, Hiroshi

Hokuryo

JPR1-58071

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Evening in Nara

Yoshida, Hiroshi

Evening in Nara

JPR-207867

$980.00
Ship
Pick up in Store
Morning Mist at in Taj Mahal no. 5

Yoshida, Hiroshi

Morning Mist at in Taj Mahal no. 5

JPR-105392

$7,200.00
Ship
Pick up in Store
Kinkaku (Golden Pavilion)

Yoshida, Hiroshi

Kinkaku (Golden Pavilion)

JP5159

$2,600.00
Ship
Pick up in Store
Seishi

Yoshida, Hiroshi

Seishi

JPR1-58109

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Small Town in Chugoku

Yoshida, Hiroshi

Small Town in Chugoku

JP-110116

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Hayase

Yoshida, Hiroshi

Hayase

JPR-98264

$1,600.00
Ship
Pick up in Store
Himeji Castle - Morning

Yoshida, Hiroshi

Himeji Castle - Morning

JPR1-62162

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Market in Mukden

Yoshida, Hiroshi

Market in Mukden

JPR1-58079

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Castle at Himeji

Yoshida, Toshi

Castle at Himeji

JPR1-55696

SOLD

Evening at Soemoncho, Osaka

Hasui

Evening at Soemoncho, Osaka

JPR-200098

$3,600.00
Ship
Pick up in Store
Evening Snow at Ishinomaki

Hasui

Evening Snow at Ishinomaki

JPR1-62141

SOLD

Aoba Castle in Sendai

Hasui

Aoba Castle in Sendai

JPR-200096

$4,200.00
Ship
Pick up in Store
Shinohashi Bridge

Hasui

Shinohashi Bridge

JPR-200095

SOLD

Kabukiza Theatre

Hasui

Kabukiza Theatre

JPR-200091

SOLD

Shiba Zojo Temple

Hasui

Shiba Zojo Temple

JPR-200087

SOLD

Kiyosu Bridge

Hasui

Kiyosu Bridge

JPR-200085

SOLD

Bell Tower at Okayama

Hasui

Bell Tower at Okayama

JPR-200083

SOLD

Autumn at Farmhouse in Ayashi, Miyagi

Hasui

Autumn at Farmhouse in Ayashi, Miyagi

JPR-200079

$2,400.00
Ship
Pick up in Store
Koinobori (Carp Streamer) at Toyohama, Kagawa

Hasui

Koinobori (Carp Streamer) at Toyohama, Kagawa

JPR-200078

SOLD

Kiyomizu Temple, Kyoto

Hasui

Kiyomizu Temple, Kyoto

JP-200072

SOLD

Kozu, Osaka

Hasui

Kozu, Osaka

JP-200071

$3,800.00
Ship
Pick up in Store
Carp and Tortoises

Yoshida, Hiroshi

Carp and Tortoises

JPR1-58221

SOLD

Aoba Castle, Sendai

Hasui

Aoba Castle, Sendai

JP5146

SOLD