Ukiyo-e Under $500

4 Products

Fuji at Akazawa: Matano Goro Kunihisa and Kawazu no Saburo Sukeyasu

Hokusai

Fuji at Akazawa: Matano Goro Kunihisa and Kawazu no Saburo Sukeyasu

JP-112028

SOLD

The Appearance of Mt. Fuji in the Fifth Year of Korei (Korei Gonen Fujimone Shutsugen)

Hokusai

The Appearance of Mt. Fuji in the Fifth Year of Korei (Korei Gonen Fujimone Shutsugen)

JP1-52607

$420.00
Ship
Pick up in Store
Fuji in the Mountains: Sanchu no Fuji

Hokusai

Fuji in the Mountains: Sanchu no Fuji

JP1-52590

SOLD

En no Gyoja Opens Mt. Fuji

Hokusai

En no Gyoja Opens Mt. Fuji

JP3-19083

$400.00
Ship
Pick up in Store