198 Products

Kabuki Actor Nakamura Fukusuke I

Hirosada

Kabuki Actor Nakamura Fukusuke I

JPR-209563

$240.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Ichimura Takesaburo I

Toyokuni III

Kabuki Actor Ichimura Takesaburo I

JP-209807

SOLD

Kabuki Actor Sawamura Sojuro V as Yoemon

Kuniyoshi

Kabuki Actor Sawamura Sojuro V as Yoemon

JP-209803

$100.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Ichikawa Danjuro

Kunisada

Kabuki Actor Ichikawa Danjuro

JP-209802

$240.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Nakamura Shikan II

Kunisada

Kabuki Actor Nakamura Shikan II

JP-209799

$100.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Ichikawa Danzo V

Kunisada

Kabuki Actor Ichikawa Danzo V

JP-209796

$100.00
Ship
Pick up in Store
Hitomaru Oroku

Toyokuni III

Hitomaru Oroku

JP-209776

SOLD

Kabuki Actor Ichimura Uzaemon XII as Doguya Jinzo

Kuniyoshi

Kabuki Actor Ichimura Uzaemon XII as Doguya Jinzo

JP-209775

SOLD

Kabuki Actor Ichikawa Ebizo V as Banzuiin Chobei

Toyokuni III

Kabuki Actor Ichikawa Ebizo V as Banzuiin Chobei

JP-209770

$320.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Nakamura Shikan

Kunisada

Kabuki Actor Nakamura Shikan

JP-209778

$180.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Kotaikogu no Tayu Shunzei: Akazawa Junai and Otonai

Toyokuni III

Poem by Kotaikogu no Tayu Shunzei: Akazawa Junai and Otonai

JP-209773

$100.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Iwai Kumesaburo III as Shiranui Daijin

Toyokuni III

Kabuki Actor Iwai Kumesaburo III as Shiranui Daijin

JP-209771

$320.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Bando Mitsugoro as Hige no Ikyu

Kunisada

Kabuki Actor Bando Mitsugoro as Hige no Ikyu

JP-209804

$250.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actors beneath Autumn Leaves

Toyokuni III

Kabuki Actors beneath Autumn Leaves

JP-209805

$90.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Nakamura Shikan IV as Ishikawa Goemon

Toyokuni III

Kabuki Actor Nakamura Shikan IV as Ishikawa Goemon

JPR-209719

$420.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actors Nakamura Sojuro as Akoya, Nakamura Shikan IV as Kagekiyo, and Nakamura Sagisuke

Kunichika

Kabuki Actors Nakamura Sojuro as Akoya, Nakamura Shikan IV as Kagekiyo, and Nakamura Sagisuke

JPR-209470

SOLD

Kabuki Actor Sawamura Tanosuke III as the Tengu Kiritaro

Toyokuni III

Kabuki Actor Sawamura Tanosuke III as the Tengu Kiritaro

JPR-209720

$380.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Bando Hikosaburo V as Hakamadare Yasusuke

Toyokuni III

Kabuki Actor Bando Hikosaburo V as Hakamadare Yasusuke

JPR-209718

$450.00
Ship
Pick up in Store
Noh Actors

Noh Actors

JPR-209558

$120.00
Ship
Pick up in Store
Scene from a Noh Play

Scene from a Noh Play

JPR-209557

SOLD

Kabuki Actor Bando Mitsugoro

Toyokuni I

Kabuki Actor Bando Mitsugoro

JPR-103947

SOLD

Kabuki Actor Nakamura Shikan

Yoshikuni

Kabuki Actor Nakamura Shikan

JP-90079

$90.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Onoe Kikugoro as Shohei's Wife Otsuru

Toyokuni I

Kabuki Actor Onoe Kikugoro as Shohei's Wife Otsuru

JP-107610

$500.00
Ship
Pick up in Store
Ukai (Cormorant Fishing)

Kogyo

Ukai (Cormorant Fishing)

JP-110702

$80.00
Ship
Pick up in Store