4 Products

Poem by Fujiwara no Takamitsu: Kabuki Actor Sawamura Gennosuke as Yorikane

Toyokuni III

Poem by Fujiwara no Takamitsu: Kabuki Actor Sawamura Gennosuke as Yorikane

JPR1-70963

$880.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Kakinomoto no Hitomaru: Kabuki Actor Iwai Kumezaburo as Matsuura Sayohime

Toyokuni III

Poem by Kakinomoto no Hitomaru: Kabuki Actor Iwai Kumezaburo as Matsuura Sayohime

JPR1-70958

$780.00
Ship
Pick up in Store
Ichikawa Danjuro VIII as Endo Musha: Poem by Fujiwara no Nakafumi

Toyokuni III

Ichikawa Danjuro VIII as Endo Musha: Poem by Fujiwara no Nakafumi

JP5492

$980.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Iwai Hanshiro VI as Minazuruhime

Toyokuni III

Kabuki Actor Iwai Hanshiro VI as Minazuruhime

JP1-70967

$820.00
Ship
Pick up in Store