35 Products

The Matsunozushi Restaurant: actor Iwai kumesaburo as Osata

Hiroshige & Toyokuni III

The Matsunozushi Restaurant: actor Iwai kumesaburo as Osata

JPR1-71046

$820.00
Ship
Pick up in Store
The Sugisaka Restaurant: Bandô Mitsuemon as)Yatarô

Hiroshige & Toyokuni III

The Sugisaka Restaurant: Bandô Mitsuemon as)Yatarô

JPR1-71058

$300.00
Ship
Pick up in Store
Nakamura Shikan as Tomimori Sukeemon Masachika

Toyokuni III

Nakamura Shikan as Tomimori Sukeemon Masachika

JPR-207835

SOLD

Otani Tomomatsu as Kazama Shinroku Mitsukaze

Toyokuni III

Otani Tomomatsu as Kazama Shinroku Mitsukaze

JPR-207836

SOLD

Nakamura Fukusuke I as Miyamoto Musashi

Toyokuni III

Nakamura Fukusuke I as Miyamoto Musashi

JP-207866

$525.00
Ship
Pick up in Store
The Tomoeya Restaurant in Kameido: Tomoe Gozen

Hiroshige & Toyokuni III

The Tomoeya Restaurant in Kameido: Tomoe Gozen

JPR1-71069

$820.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Ichikawa Danjuro VIII as Arimatsu, between Chiryu and Narumi

Toyokuni III

Kabuki Actor Ichikawa Danjuro VIII as Arimatsu, between Chiryu and Narumi

JPR-109634

$780.00
Ship
Pick up in Store
The Iseta Restaurant: Ichikawa Danjuro VIII as Fukuoka Mitsugi

Hiroshige & Toyokuni III

The Iseta Restaurant: Ichikawa Danjuro VIII as Fukuoka Mitsugi

JPR1-71067

$820.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Minamoto no Kintada no Ason: Kabuki Actor Iwai Shijaku as Takao

Toyokuni III

Poem by Minamoto no Kintada no Ason: Kabuki Actor Iwai Shijaku as Takao

JPR1-70969

$880.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Fujiwara no Takamitsu: Kabuki Actor Sawamura Gennosuke as Yorikane

Toyokuni III

Poem by Fujiwara no Takamitsu: Kabuki Actor Sawamura Gennosuke as Yorikane

JPR1-70963

$880.00
Ship
Pick up in Store
The Sanmonjiya Restaurant: Iwai Hanshiro V as Sakurahime

Hiroshige & Toyokuni III

The Sanmonjiya Restaurant: Iwai Hanshiro V as Sakurahime

JPR1-71054

$820.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Chunagon Yakamochi: Kabuki Actor Segawa Kikunojo as Fox Tadanobu

Toyokuni III

Poem by Chunagon Yakamochi: Kabuki Actor Segawa Kikunojo as Fox Tadanobu

JPR1-70990

$740.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Minamoto no Shitago: Kabuki Actor Arashi Hinasuke IV as Ko no Moronao

Toyokuni III

Poem by Minamoto no Shitago: Kabuki Actor Arashi Hinasuke IV as Ko no Moronao

JPR1-70965

$780.00
Ship
Pick up in Store
Ashikaga Yorikane at Mitsumata

Toyokuni III

Ashikaga Yorikane at Mitsumata

JPR1-57428

$720.00
Ship
Pick up in Store
Agemaki Miuraya at Matsuchiyama

Toyokuni III

Agemaki Miuraya at Matsuchiyama

JPR1-57421

$760.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Kakinomoto no Hitomaru: Kabuki Actor Iwai Kumezaburo as Matsuura Sayohime

Toyokuni III

Poem by Kakinomoto no Hitomaru: Kabuki Actor Iwai Kumezaburo as Matsuura Sayohime

JPR1-70958

$780.00
Ship
Pick up in Store
Tsubone Iwafuji

Hiroshige & Toyokuni III

Tsubone Iwafuji

JPR1-71011

$840.00
Ship
Pick up in Store
Poem by Fujiwara no Kiyomasa: Kabuki Actor Bando Takesaburo as Chunagon Yukihira

Toyokuni III

Poem by Fujiwara no Kiyomasa: Kabuki Actor Bando Takesaburo as Chunagon Yukihira

JPR1-70961

$780.00
Ship
Pick up in Store
Sakuramaru at Sakurada

Toyokuni III

Sakuramaru at Sakurada

JPR1-57430

$680.00
Ship
Pick up in Store
Ariwara no Narihira at the Sumida River

Toyokuni III

Ariwara no Narihira at the Sumida River

JPR1-57417

$720.00
Ship
Pick up in Store
Nakamura Nakazo II as Toneri Matsuomaru

Toyokuni III

Nakamura Nakazo II as Toneri Matsuomaru

JP5872

$820.00
Ship
Pick up in Store
Ichimura Uzaemon as Kiyotaki no Sashichi

Toyokuni III

Ichimura Uzaemon as Kiyotaki no Sashichi

JP6365

$980.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Segawa Kikunojo III as the Spirit of the Cherry Tree : Poem by Fujiwara no Motozane

Toyokuni III

Kabuki Actor Segawa Kikunojo III as the Spirit of the Cherry Tree : Poem by Fujiwara no Motozane

JPR1-70986

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Onoe Kikugoro III as the Ghost of Yasukata: Poem by Nakatsukasa

Toyokuni III

Onoe Kikugoro III as the Ghost of Yasukata: Poem by Nakatsukasa

JP2763

$1,200.00
Ship
Pick up in Store