Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

13 Products

Yuranosuke

Toyokuni III

Yuranosuke

JPR1-71056

$950.00
Ship
Pick up in Store
Orio Mosuke Yasuharu

Kuniyoshi

Orio Mosuke Yasuharu

JPR-111856

$2,100.00
Ship
Pick up in Store
Sada Mutsu-no-kami Arimasa

Kuniyoshi

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

JPR-111854

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Shioren Sajimanokami Masataka

Kuniyoshi

Shioren Sajimanokami Masataka

JPR-111828

$1,600.00
Ship
Pick up in Store
Inaue Daikuro Masatada

Kuniyoshi

Inaue Daikuro Masatada

JPR-111824

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

Kuniyoshi

Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

JP1-17177

$3,800.00
Ship
Pick up in Store
The Tomoeya Restaurant in Kameido: Tomoe Gozen

Hiroshige & Toyokuni III

The Tomoeya Restaurant in Kameido: Tomoe Gozen

JPR1-71069

$580.00
Ship
Pick up in Store
Kido Takuzaemon Nagachika

Kuniyoshi

Kido Takuzaemon Nagachika

JPR-111826

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Hayashi Tanshiro Taketoshi

Kuniyoshi

Hayashi Tanshiro Taketoshi

JPR-87643

$2,200.00
Ship
Pick up in Store
Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

Kuniyoshi

Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

JP2091

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Sada Mutsu-no-kami Arimasa

Kuniyoshi

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

JPR5035

SOLD

Ochiyo

Toyokuni III

Ochiyo

JPR1-71073

SOLD

Aigo Gozaemon Hisamitsu

Kuniyoshi

Aigo Gozaemon Hisamitsu

JP1515

SOLD