Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

Filter

13 Products

Clear All

Price

165001200

13 Products

Sasai Ukon Masanao

Kuniyoshi

Sasai Ukon Masanao

JPR-209551

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Hida Magobei Masatoshi

Kuniyoshi

Hida Magobei Masatoshi

JPR-209550

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Hayashi Tanshiro Taketoshi

Kuniyoshi

Hayashi Tanshiro Taketoshi

JPR-87643

$2,200.00
Ship
Pick up in Store
Shioren Sajimanokami Masataka

Kuniyoshi

Shioren Sajimanokami Masataka

JPR-111828

SOLD

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

Kuniyoshi

Sada Mutsu-no-kami Arimasa

JPR-111854

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Orio Mosuke Yasuharu

Kuniyoshi

Orio Mosuke Yasuharu

JPR-111856

SOLD

Inaue Daikuro Masatada

Kuniyoshi

Inaue Daikuro Masatada

JPR-111824

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

Kuniyoshi

Saito Toshimoto Nyudo Ryuhon

JP1-17177

$3,800.00
Ship
Pick up in Store
Kido Takuzaemon Nagachika

Kuniyoshi

Kido Takuzaemon Nagachika

JPR-111826

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

Kuniyoshi

Tatenaka Kanbyoe Shigeharu

JP2091

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Night Rain at Karasaki

Hokusai

Night Rain at Karasaki

JP1-26638

SOLD

Evening Bell at Mii Temple

Hokusai

Evening Bell at Mii Temple

JP1-26650

SOLD

Aigo Gozaemon Hisamitsu

Kuniyoshi

Aigo Gozaemon Hisamitsu

JP1515

SOLD