Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

38 Products

Shushiki

Kuniyoshi

Shushiki

JP00103

$780.00
Ship
Pick up in Store
Tsuchiyama: Suzuka Mountains and Suzuka River

Hiroshige

Tsuchiyama: Suzuka Mountains and Suzuka River

JPR-209471

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Shono

Hiroshige

Shono

JP-209282

$12,000.00
Ship
Pick up in Store
Poem by the Priest Noin

Kuniyoshi

Poem by the Priest Noin

JP2565

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Kabuki Actor Bando Shuka I as Shiranui Daijin

Toyokuni III

Kabuki Actor Bando Shuka I as Shiranui Daijin

JP-209831

$220.00
Ship
Pick up in Store
Preface to Volume II of One Hundred Views of Mt. Fuji

Hokusai

Preface to Volume II of One Hundred Views of Mt. Fuji

JP-111454

$50.00
Ship
Pick up in Store
Iwai Valley, Tajima Province

Hiroshige II

Iwai Valley, Tajima Province

JPR-208918

$440.00
Ship
Pick up in Store
Tsuchiyama: Spring Rain

Hiroshige

Tsuchiyama: Spring Rain

JPR-111538

$4,500.00
Ship
Pick up in Store
Fuji in a Downpour

Hokusai

Fuji in a Downpour

JP-209262

SOLD

Hirokoji Street, Shitaya

Hiroshige II

Hirokoji Street, Shitaya

JPR-208943

SOLD

Shohei Bridge, Seido and Kanda River

Hiroshige

Shohei Bridge, Seido and Kanda River

JP-207875

$14,000.00
Ship
Pick up in Store
Tsuchiyama: Suzuka Mountains in the Rain

Hiroshige

Tsuchiyama: Suzuka Mountains in the Rain

JPR-208555

$1,800.00
Ship
Pick up in Store
Kuzunoha Fox from Shinoda Forest and Abe no Yasuna

Kuniyoshi

Kuzunoha Fox from Shinoda Forest and Abe no Yasuna

JPR-92062

SOLD

Shono

Hiroshige

Shono

JP-208458

SOLD

Oiso

Hiroshige

Oiso

JP-110996

$12,000.00
Ship
Pick up in Store
Tsuchiyama

Hiroshige

Tsuchiyama

JP6131

SOLD

Seido and Kanda River from Shohei Bridge

Hiroshige

Seido and Kanda River from Shohei Bridge

JP-111172

$2,500.00
Ship
Pick up in Store
Kusatsu: Kabuki Actor Ichikawa Yaozo III as Sasaki Takatsuna and Ichikawa Danjuro VI

Hiroshige & Toyokuni III

Kusatsu: Kabuki Actor Ichikawa Yaozo III as Sasaki Takatsuna and Ichikawa Danjuro VI

JP-207999

$385.00
Ship
Pick up in Store
Kiura Okaemon Sadayuki

Kuniyoshi

Kiura Okaemon Sadayuki

JPR-208143

SOLD

Raising Wind and Rain Competition between Dragon and Tiger

Yoshitsuya

Raising Wind and Rain Competition between Dragon and Tiger

JPR-207798

$9,600.00
Ship
Pick up in Store
Act V

Toyokuni III

Act V

JPR-111870

SOLD

Sudden Shower at Okido, Tamagawa

Hokusai

Sudden Shower at Okido, Tamagawa

JP1-26722

$2,000.00
Ship
Pick up in Store
Mase Magoshiro Masatatsu

Kuniyoshi

Mase Magoshiro Masatatsu

JPR-91407

SOLD

Shono

Hiroshige

Shono

JP1-21925

SOLD