Japanese Woodblock Prints (1800 - 1868)

13 Products

Dragon Kimono

Toyokuni II (Toyoshige)

Dragon Kimono

JP-83609

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Beauty in Dragon Kimono

Yoshitora

Beauty in Dragon Kimono

JP-209363

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Oiran Hanaogi from Ogi-ya

Toyokuni II (Toyoshige)

Oiran Hanaogi from Ogi-ya

JP5398

$480.00
Ship
Pick up in Store
Battle of Fujikawa

Yoshitora

Battle of Fujikawa

JPR-209036

$1,100.00
Ship
Pick up in Store
Sendaihagi: Nikki Danjo at Yamana-ke Mansion

Yoshitora

Sendaihagi: Nikki Danjo at Yamana-ke Mansion

JPR1-52054

SOLD

The Syllable He: Okano Ginemon Kanehide

Yoshitora

The Syllable He: Okano Ginemon Kanehide

JPR-208648

SOLD

The Syllable Ri: Kaiga Yazaemon Fujiwara no Tomonobu

Yoshitora

The Syllable Ri: Kaiga Yazaemon Fujiwara no Tomonobu

JPR-208647

$340.00
Ship
Pick up in Store
The Actor Bando Mitsugoro as Shindozaemon's Daughter Yushide

Yoshitora

The Actor Bando Mitsugoro as Shindozaemon's Daughter Yushide

JPR-208254

$1,900.00
Ship
Pick up in Store
Minamoto no Yoshitsune Crossing the Sea to Ezo

Yoshitora

Minamoto no Yoshitsune Crossing the Sea to Ezo

JPR1-52052

SOLD

Miyamoto Musashi Fights Sasaki Ganryu at Ganryujima in Kyushu

Yoshitora

Miyamoto Musashi Fights Sasaki Ganryu at Ganryujima in Kyushu

JP1-63544

$5,400.00
Ship
Pick up in Store
Yato Yomoshichi Norikane

Yoshitora

Yato Yomoshichi Norikane

JP-110174

SOLD

Strength of a Tiger

Toyokuni II (Toyoshige)

Strength of a Tiger

JP-110046

$500.00
Ship
Pick up in Store
The Battle of Narumi in the Former Taiheiki of the K™hei Era

Yoshitora

The Battle of Narumi in the Former Taiheiki of the K™hei Era

JPR-109834

SOLD