Meiji Period Prints (1868-1912)

44 Products

The Nine-tailed Fox Disguised as Tamamo No Mae

Gekko

The Nine-tailed Fox Disguised as Tamamo No Mae

JPR3-40736

SOLD

Kyumonryu Shishin

Yoshitoshi

Kyumonryu Shishin

JP6375

SOLD

November

Gekko

November

JPR-111236

SOLD

The Cry of the Fox

Yoshitoshi

The Cry of the Fox

JP1-47036

SOLD

Moon of Kintoki's Mountain

Yoshitoshi

Moon of Kintoki's Mountain

JPR-109878

SOLD

Moonlight Scouting Patrol

Yoshitoshi

Moonlight Scouting Patrol

JPR-109592

SOLD

Kuzunoha Fox Leaving Her Child

Yoshitoshi

Kuzunoha Fox Leaving Her Child

JPR-106971

SOLD

Moon on Musashi Plain

Yoshitoshi

Moon on Musashi Plain

JPR-109874

SOLD

The Cry of the Fox

Yoshitoshi

The Cry of the Fox

JPR-104457

SOLD

Hihi Coming Down from Mountain to Collect His Meal

Yoshitoshi

Hihi Coming Down from Mountain to Collect His Meal

JP-107311

SOLD

Hachiman Taro Yoshiie at the Battle of Go-san-nen

Nobukazu

Hachiman Taro Yoshiie at the Battle of Go-san-nen

JP1-51147

SOLD

Snow

Nobukazu

Snow

JPR-97369

SOLD

Konkai, Fox Cry

Yoshitoshi

Konkai, Fox Cry

JPR-77671

SOLD

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

Kunichika

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

JP6359

SOLD

Konkai: Cry of the Fox

Yoshitoshi

Konkai: Cry of the Fox

JPR1-73215

SOLD

Katada Bay Moon: Saito Kuranosuke

Yoshitoshi

Katada Bay Moon: Saito Kuranosuke

JP1-46956

SOLD

Jade Rabbit: Sun Wukong

Yoshitoshi

Jade Rabbit: Sun Wukong

JP1-46943

SOLD

The Cry of Fox

Yoshitoshi

The Cry of Fox

JPR1-21708

SOLD

Monkey King and the Jeweled Hare

Yoshitoshi

Monkey King and the Jeweled Hare

JPR1-24998

SOLD

Priest Raigo Transformed by Wicked Thoughts into a Rat

Yoshitoshi

Priest Raigo Transformed by Wicked Thoughts into a Rat

JP110983

SOLD