Meiji Period Prints (1868-1912)

14 Products

Ban Bird and White Wisteria

Sugakudo

Ban Bird and White Wisteria

JPR5403

$420.00
Ship
Pick up in Store
Yomogiu; Mitsukuni Encounters Hobgoblins

Yoshiiku

Yomogiu; Mitsukuni Encounters Hobgoblins

JP110482

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Sumo wrestler Shirafuji Genta and Kappa

Yoshitoshi

Sumo wrestler Shirafuji Genta and Kappa

JP2109

SOLD

Shima-hiyodori and Snow-covered Pine

Sugakudo

Shima-hiyodori and Snow-covered Pine

JPR5418

SOLD

Sudden Shower over Ohashi Bridge

Hiroshige

Sudden Shower over Ohashi Bridge

JPR-111532

SOLD

The Defeat of Evil Foxes in Old and New Stories

Yoshitora

The Defeat of Evil Foxes in Old and New Stories

JPR1-51501

SOLD

Ceremony in the New Year

Shinsai

Ceremony in the New Year

JP110747

$480.00
Ship
Pick up in Store
Dove on Mulberry Branch

Sugakudo

Dove on Mulberry Branch

JPR5414

$390.00
Ship
Pick up in Store
Hihi Coming Down from Mountain to Collect His Meal

Yoshitoshi

Hihi Coming Down from Mountain to Collect His Meal

JP-107311

SOLD

Yamato Takeruno Mikoto in Kazusa and Yatsuhashi in Shimosa

Kuniyoshi

Yamato Takeruno Mikoto in Kazusa and Yatsuhashi in Shimosa

JPR1-55482

$580.00
Ship
Pick up in Store
Shimura Masazo Katsutoyo Captures Yamauba Alive

Yoshitoshi

Shimura Masazo Katsutoyo Captures Yamauba Alive

JPR-104034

SOLD

Sakurada Gate

Hiroshige II

Sakurada Gate

JPR-96992

SOLD

Tokyo Yanaka Tennoji ( Cemetery)

Kiyochika

Tokyo Yanaka Tennoji ( Cemetery)

JPR-77555

$1,800.00

SOLD

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

Kunichika

Ichikawa Kodanji; Evening Glow at the Eitaibashi

JP6359

SOLD