Meiji Period Prints (1868-1912)

32 Products

Koto

Chikanobu

Koto

JPR-97129

$420.00
Ship
Pick up in Store
Ro Rai (Lao Laizi)

Chikanobu

Ro Rai (Lao Laizi)

JPR-111310

$560.00
Ship
Pick up in Store
Shujaku Gate Moon: Hakuga Sanmi

Yoshitoshi

Shujaku Gate Moon: Hakuga Sanmi

JPR-104389

SOLD

Lady Gosechi

Yoshitoshi

Lady Gosechi

JPR1-73197

$700.00
Ship
Pick up in Store
Moon at Mt. Miyaji: Moronaga

Yoshitoshi

Moon at Mt. Miyaji: Moronaga

JPR-104467

$680.00
Ship
Pick up in Store
Moon at Mt Ashigara: Yoshimitsu

Yoshitoshi

Moon at Mt Ashigara: Yoshimitsu

JPR-104480

$680.00
Ship
Pick up in Store
The Dancing Pot at Ninnaji Temple

Yoshitoshi

The Dancing Pot at Ninnaji Temple

JPR-111874

SOLD

Moon at Shujaku Gate

Yoshitoshi

Moon at Shujaku Gate

JP-101056

SOLD

Kabuki Play: Onoe Kikugoro as Bonji no Kiyojiro and Iwai Matsunosuke as Omaki

Chikanobu

Kabuki Play: Onoe Kikugoro as Bonji no Kiyojiro and Iwai Matsunosuke as Omaki

JP1-51161

Reserved
Ship
Pick up in Store
Newsflash! Newsflash!

Kiyochika

Newsflash! Newsflash!

JP-208276

$980.00
Ship
Pick up in Store
Moon at Shujaku Gate

Yoshitoshi

Moon at Shujaku Gate

JPR-207864

SOLD

The Moon's Four Strings: Semimaru

Yoshitoshi

The Moon's Four Strings: Semimaru

JP1-46918

SOLD

Moon at Mt. Chi-Ming: Tze-Fang, a Chief Advisor to the First Han Emperor

Yoshitoshi

Moon at Mt. Chi-Ming: Tze-Fang, a Chief Advisor to the First Han Emperor

JPR-109542

SOLD

Tanuki of Hiroo Plain

Yoshitoshi

Tanuki of Hiroo Plain

JP-79251

$400.00
Ship
Pick up in Store
Shamisen

Chikanobu

Shamisen

JPR-97131

SOLD

Looking Refined: A Court Lady of the Kyowa Era

Yoshitoshi

Looking Refined: A Court Lady of the Kyowa Era

JP1-41199

$1,200.00
Ship
Pick up in Store
Mount Miyaji Moon: Moronaga

Yoshitoshi

Mount Miyaji Moon: Moronaga

JPR-109560

SOLD

New Year's Party

Chikanobu

New Year's Party

JPR-97260

SOLD

New Year's Mochi Parade

Chikanobu

New Year's Mochi Parade

JPR1-51498

$580.00
Ship
Pick up in Store
Two String Koto

Chikanobu

Two String Koto

JPR-97125

SOLD

July: Star Festival

Nobukazu

July: Star Festival

JPR-109610

SOLD

Celebration of the Opening

Kunichika

Celebration of the Opening

JP-110648

SOLD

Asazuma

Koun

Asazuma

JP-92500

SOLD

Geisha at Shinbashi

Yoshitoshi

Geisha at Shinbashi

JP-79249

$300.00
Ship
Pick up in Store