Meiji Period Prints (1868-1912)

13 Products

Oniwaka Observing the Great Carp

Yoshitoshi

Oniwaka Observing the Great Carp

JPR-111474

$2,800.00
Ship
Pick up in Store
Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

Yoshitoshi

Li Kuei Battles Chang Shun Underwater

JP-207870

$9,800.00
Ship
Pick up in Store
The Ghost of Taira no Tomomori

Yoshitoshi

The Ghost of Taira no Tomomori

JPR-111500

$1,400.00
Ship
Pick up in Store
Hojo Tokimasa Praying to the Sea Goddess

Yoshitoshi

Hojo Tokimasa Praying to the Sea Goddess

JPR5123

SOLD

Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei

Yoshitoshi

Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei

JP1-47037

SOLD

Hino Kumawakamaru

Yoshitoshi

Hino Kumawakamaru

JPR-79631

$390.00
Ship
Pick up in Store
Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei

Yoshitoshi

Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei

JPR-104491

SOLD

Susano-no-Mikoto

Yoshitoshi

Susano-no-Mikoto

JPR-77788

SOLD

The Ghost of Taira no Tomomori Appears at Daimotsu

Yoshitoshi

The Ghost of Taira no Tomomori Appears at Daimotsu

JPR-77698

SOLD

The Great Dan-no-ura Battle of Genpei

Yoshitoshi

The Great Dan-no-ura Battle of Genpei

JPR5559

SOLD

Rising Moon Over Mt. Nanping: Cao Cao

Yoshitoshi

Rising Moon Over Mt. Nanping: Cao Cao

JP1-47049

SOLD

Inamura Promontory Moon at DayBreak: Nitta Yoshisada

Yoshitoshi

Inamura Promontory Moon at DayBreak: Nitta Yoshisada

JP1-47002

SOLD

The Ghost of Tomomori Appearing at Daimotsu Bay

Yoshitoshi

The Ghost of Tomomori Appearing at Daimotsu Bay

JP110991

SOLD