Toshiaki (1864 - 1921 )

Toshiaki Nakazawa (or Toshiaki Yusai) was a painter and print designer active between c.1887 and 1900. Born in Fuse village to the west of Edo, Toshiaki was a student of Yoshitoshi Tsukioka.

Meiji Period Prints (1868-1912)