8 Products

Kan'u

Kuniyoshi

Kan'u

JP2058

SOLD

Poem by Lady Sagami: Okiku and Kyogoku Takumi

Kuniyoshi

Poem by Lady Sagami: Okiku and Kyogoku Takumi

JPR-92273

SOLD

Poem by Harumichi no Tsuraki: Kinugawa Yoemon

Kuniyoshi

Poem by Harumichi no Tsuraki: Kinugawa Yoemon

JPR-92070

SOLD

Tamamo-no-mae, Poet: Bunya no Tomoyasu

Kuniyoshi

Tamamo-no-mae, Poet: Bunya no Tomoyasu

JPR-77824

SOLD

Poem by Daisojo Gyoson: Kuganosuke

Hiroshige

Poem by Daisojo Gyoson: Kuganosuke

JP-110466

SOLD

Poem by he Priest Shunei: Matano Goro

Kuniyoshi

Poem by he Priest Shunei: Matano Goro

JPR-92118

SOLD

Poem by Ukon: Shunkan

Kuniyoshi

Poem by Ukon: Shunkan

JPR-92332

SOLD

Poetess Koshikibu no Naishi: Hatsujo

Hiroshige

Poetess Koshikibu no Naishi: Hatsujo

JPR1-74244

SOLD