22 Products

Yoshida Chuzaemon Kanesuke

Gekko

Yoshida Chuzaemon Kanesuke

JPR-208699

$340.00
Ship
Pick up in Store
Kataoka Gengoe Takafusa

Gekko

Kataoka Gengoe Takafusa

JPR-208698

$420.00
Ship
Pick up in Store
Mase Kyudayu Masaaki

Gekko

Mase Kyudayu Masaaki

JPR-208697

SOLD

Maebara Isuke Munefusa

Gekko

Maebara Isuke Munefusa

JPR-208694

SOLD

Sugino Juheiji Tsugifusa

Gekko

Sugino Juheiji Tsugifusa

JPR-208689

$340.00
Ship
Pick up in Store
Hazama Kihei Mitsunobu

Gekko

Hazama Kihei Mitsunobu

JPR-208685

$440.00
Ship
Pick up in Store
Yokogawa Kanbei Munetoshi

Gekko

Yokogawa Kanbei Munetoshi

JPR-208684

SOLD

Kayano Wasuke Tsunenari

Gekko

Kayano Wasuke Tsunenari

JPR-208682

$320.00
Ship
Pick up in Store
Mimura Jiroemon Kanetsune

Gekko

Mimura Jiroemon Kanetsune

JPR-208681

$360.00
Ship
Pick up in Store
Hazama Shinrokuro Mitsukaze

Gekko

Hazama Shinrokuro Mitsukaze

JPR-208680

$480.00
Ship
Pick up in Store
Yato (Yagashira) Emoshichi

Gekko

Yato (Yagashira) Emoshichi

JPR-208679

SOLD

Kanzaki Yogoro Noriyasu

Gekko

Kanzaki Yogoro Noriyasu

JPR-208677

$285.00
Ship
Pick up in Store
Mase Magokuro Masatoki

Gekko

Mase Magokuro Masatoki

JPR-208676

$480.00
Ship
Pick up in Store
Muramatsu Sandayu Takanao

Gekko

Muramatsu Sandayu Takanao

JPR-208675

SOLD

Hara Soemon Mototoki

Gekko

Hara Soemon Mototoki

JPR-208690

SOLD

Katsuta Shinzaemon Taketaka

Gekko

Katsuta Shinzaemon Taketaka

JPR-208687

SOLD

Rat and Cat of Jokeiji Temple

Gekko

Rat and Cat of Jokeiji Temple

JPR-77818

SOLD

Endo Musha Morito

Gekko

Endo Musha Morito

JPR-77660

SOLD

Kusanagi no Tsurugi(name of the sword), Yamato Takeru no Mikoto

Gekko

Kusanagi no Tsurugi(name of the sword), Yamato Takeru no Mikoto

JPR3-40733

SOLD

Rosei's Dream

Gekko

Rosei's Dream

JPR3-40759

SOLD

Prince Yamato Takeru-no-Mikoto Holding Kusanagi-no-tsurugi

Gekko

Prince Yamato Takeru-no-Mikoto Holding Kusanagi-no-tsurugi

JPR-77656

SOLD

The Minister Takenouchi no Sukune

Gekko

The Minister Takenouchi no Sukune

JPR3-40728

SOLD