8 Products

Filtered By: Sumo
Origin of Sumo

Kajita, Hanko

Origin of Sumo

JP-93107

$420.00
Ship
Pick up in Store
Sumo and Geisha after a Sake

Toyokuni III

Sumo and Geisha after a Sake

JP3602

$420.00
Ship
Pick up in Store
Sekitori Sumo Wrestler

Toyokuni III

Sekitori Sumo Wrestler

JP-111766

$325.00
Ship
Pick up in Store
Memorial Portrait of Sumo Wrestler Hidoshi Rikiya II (1799-1836) Defeating the King of Hell and Two Demons

Kunisada

Memorial Portrait of Sumo Wrestler Hidoshi Rikiya II (1799-1836) Defeating the King of Hell and Two Demons

JP-94573

SOLD

Fuji at Akazawa: Matano Goro Kunihisa and Kawazu no Saburo Sukeyasu

Hokusai

Fuji at Akazawa: Matano Goro Kunihisa and Kawazu no Saburo Sukeyasu

JP-112028

SOLD

Sumo Wrestler Iwagawa Jirokichi

Toyokuni III

Sumo Wrestler Iwagawa Jirokichi

JP2033

SOLD

Sumo Wrestlers

Unsigned / Unknown Artist

Sumo Wrestlers

JP-207989

SOLD

Taira no Masakado and Sumo Wrestler

Hokusai

Taira no Masakado and Sumo Wrestler

JP3-18977

SOLD