92 Products

Dog: Princess Fuse and Kanamari Daisuke

Toyokuni III

Dog: Princess Fuse and Kanamari Daisuke

JPR-209730

$480.00
Ship
Pick up in Store
Hara Goemon Motooki

Kuniyoshi

Hara Goemon Motooki

JPR-209559

$500.00
Ship
Pick up in Store
Murota Kageyu-jikan Yoshitaka (Kuroda Yoshitaka)

Yoshiiku

Murota Kageyu-jikan Yoshitaka (Kuroda Yoshitaka)

JPR-209575

$120.00 $160.00
Ship
Pick up in Store
Raiko Enters the Treasure Mountain

Yoshitoshi

Raiko Enters the Treasure Mountain

JPR-209639

$220.00
Ship
Pick up in Store
The Dancing Pot at Ninna-ji

Yoshitoshi

The Dancing Pot at Ninna-ji

JPR-209582

$320.00
Ship
Pick up in Store
Jorakuji Temple

Toyokuni III

Jorakuji Temple

JPR1-62156

$480.00
Ship
Pick up in Store
Sorori Shinzaemon and Hideyoshi

Yoshitoshi

Sorori Shinzaemon and Hideyoshi

JPR-209638

$240.00
Ship
Pick up in Store
Shiei Riding the Carp over the Sea

Yoshitoshi

Shiei Riding the Carp over the Sea

JPR-209634

$420.00
Ship
Pick up in Store
Act Four from Chushingura

Yoshitoshi

Act Four from Chushingura

JPR-209595

$100.00
Ship
Pick up in Store
Tenth Act from Chushingura

Yoshitoshi

Tenth Act from Chushingura

JPR-209594

$100.00
Ship
Pick up in Store
Eleventh Act from Chushingura

Yoshitoshi

Eleventh Act from Chushingura

JPR-209590

$120.00
Ship
Pick up in Store
Preface from Chushingura

Yoshitoshi

Preface from Chushingura

JPR-209589

$120.00
Ship
Pick up in Store
Twelfth Act from Chushingura

Yoshitoshi

Twelfth Act from Chushingura

JPR-209588

$100.00 $140.00
Ship
Pick up in Store
Kyumonryu Shishin, One of the 108 Heroes of the Suikoden

Yoshitoshi

Kyumonryu Shishin, One of the 108 Heroes of the Suikoden

JPR-209584

$200.00 $320.00
Ship
Pick up in Store
Kintaro Captures the Giant Carp

Yoshitoshi

Kintaro Captures the Giant Carp

JPR-209581

$480.00
Ship
Pick up in Store
Angel Retrieving the Hagoromo (Heavenly Cloak) at Miho)

Yoshitoshi

Angel Retrieving the Hagoromo (Heavenly Cloak) at Miho)

JPR-209579

$420.00
Ship
Pick up in Store
Sun Wukong Creating an Army from His Fur

Yoshitoshi

Sun Wukong Creating an Army from His Fur

JPR-209577

SOLD

Soga Tokimune Rides Bareback at a Gallop to Oiso

Yoshitoshi

Soga Tokimune Rides Bareback at a Gallop to Oiso

JPR-209576

SOLD

Yoshida Chuzaemon Kanesuke

Gekko

Yoshida Chuzaemon Kanesuke

JPR-208699

$340.00
Ship
Pick up in Store
Kataoka Gengoe Takafusa

Gekko

Kataoka Gengoe Takafusa

JPR-208698

$420.00
Ship
Pick up in Store
Mase Kyudayu Masaaki

Gekko

Mase Kyudayu Masaaki

JPR-208697

SOLD

Maebara Isuke Munefusa

Gekko

Maebara Isuke Munefusa

JPR-208694

SOLD

Sugino Juheiji Tsugifusa

Gekko

Sugino Juheiji Tsugifusa

JPR-208689

$340.00
Ship
Pick up in Store
Hazama Kihei Mitsunobu

Gekko

Hazama Kihei Mitsunobu

JPR-208685

$440.00
Ship
Pick up in Store