Filter

2 Products

Clear All

Price

300180

Artist

 • Hara, Katsuro
 • Sawada, Tetsuro
 • Ideguchi, Yuki
 • Inoue, Kozo
 • Lu, Zhiping
 • Ui, Machiko
 • Mori, Yoshitoshi
 • Namiki, Hajime
 • Ohashi, Shigeyuki
 • Ohba, Masao
 • Sugiura, Kazutoshi
 • Tomita, Fumio
 • Unsigned / Unknown Artist
 • Yayanagi, Go
 • Katsuda, Yukio

Subject

 • Architectural
 • Flowers & Gardens
 • Nature

Period

 • 1912 - 1945 (Taisho & Early Showa)
 • 1945 - 1989 (Showa & Postwar Period)

Medium

 • Silkscreen

Size

 • Medium (ie. Oban)
 • Extra Large

2 Products

No. 107

Katsuda, Yukio

No. 107

JPR-209146

SOLD

No. 182 (Shinto Shrine)

Katsuda, Yukio

No. 182 (Shinto Shrine)

JPR-111820

SOLD